Dagvoorzitter; Mick Hartstra:

In Noord Nederland maken vele mensen gebruik van Maatschappelijke Opvang. Maatschappelijke Opvang betekent veel meer dan het bieden van ‘bed, bad en brood’. Steeds meer wordt ingezet op persoonsgerichte trajecten om de situatie van dak- en thuislozen fundamenteel te verbeteren. Nieuwe groepen dienen zich aan, gemeenten en de maatschappelijke opvang organisaties staan voor de uitdaging om met een beperkt budget goede oplossingen te bedenken.

Wat is de toekomst voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in Noord Nederland? Sluit het huidige beleid nog aan bij wat de weerbarstige praktijk van de Maatschappelijke Opvang nodig heeft? Welke vormen van hulpverlening moeten vooral blijven en welke niet? Welke nieuwe vormen van hulpverlening zijn nodig om het leven van dak- en thuislozen fundamenteel te verbeteren?

Deze vragen stonden centraal tijdens de conferentie ‘Wat is de toekomst van de Maatschappelijke Opvang in Noord Nederland?’

Categorieën: Opdrachtgevers