Voorzitten is een kunst en een vak. Het is meer dan agenda’s bewaken of vergadertijgers temmen. Bij grotere congressen heb ik vaak een rol als presentator. Bij kleinere bijeenkomsten ligt de nadruk meer op dialoogbegeleiding, gespreksleiding en discussie. Voor elke bijeenkomst beschik ik over een breed repertoire aan werkvormen, ook voor activiteiten in subgroepen en voor plenaire debatten.
Elke conferentie is anders. Telkens verdiep ik me  in een nieuw onderwerp of een nieuwe branche. Voor elk congres schrijf ik teksten, bedenk ik een unieke act; humor en verwondering, tekst en toespraak, muziek en poëzie, debat en dialoog, alles voor een inspirerende ervaring.