Uitnodiging Groningers aan Zet

Ik nodig u van harte uit voor de werkconferentie ‘Groningers aan zet!’. De provincie Groningen organiseert deze conferentie in samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen op: woensdagavond 20 juni in het Kronkelhoes te Kloosterburen.
Wie weet nu beter hoe we de leefbaarheid in een dorp kunnen verbeteren dan de inwoners zelf? Tijdens deze avond presenteren wij u inspirerende voorbeelden van inwoners die zelf het initiatief hebben genomen om iets te doen aan de leefbaarheid in hun eigen omgeving. Hoe pakken ze het aan? Wat zijn de succesfactoren? Waar lopen initiatieven tegen aan? Hoe geef je als overheid burgerinitiatieven de ruimte en wat kunnen we van elkaar leren?

Veel burgers zijn al nauw betrokken bij activiteiten om de eigen woon- en leefomgeving te verbeteren. Door open te staan voor creatieve ideeën kunnen de overheden deze initiatieven stimuleren.  Door goed samen te werken komt er meer van de grond. Met de uitkomsten van deze avond heeft u als gemeente een handvat om bewonersinitiatieven te ondersteunen. Als inwoner krijgt u tips hoe u met de gemeente samen kunt werken. Op grond van de resultaten ga ik kijken hoe we als provincie verder kunnen met dit onderwerp. Samen kunnen we veel bereiken. Daarom nodig ik u van harte uit: laat u inspireren, praat
mee en ga met ons aan de slag!

Vriendelijke groet  Marianne Besselink 

gedeputeerde Provincie Groningen

Categorieën: Opdrachtgevers