Hieronder een impressie van de Masterclass die De Voorzitters aan Peter Verschuren mochten geven op 2 april 2008:

College complimenten
Complimenten voor inzet en creativiteitZe was er sprakeloos van. “Fantastisch”, zo typeerde SOZAWE-directeur Jellemiek Zock de manier waarop wethouder Peter Verschuren de medewerkers van SOZAWE en partnerorganisaties bedankte voor hun inzet en creativiteit in het afgelopen jaar. Verschuren kwam op woensdagmorgen 2 april naar de kantine van SOZAWE aan de Eendrachtskade om persoonlijk de complimenten over te brengen.

Voor het oog van ruim 200 medewerkers, raadsleden en journalisten kreeg Verschuren van De Voorzitters een stoomcursus in enthousiast redevoeren.

Hij begon zijn toespraak met een droge opsomming van hoe de sociale hulpverlening in Groningen in de Middeleeuwen tot stand kwam. Maar op een dergelijk slaapverwekkend historisch college zaten de medewerkers volgens De Voorzitters zeker niet te wachten. Met de klanken van “The Eye of the Tiger” zweepten de Voorzitters Verschuren op om enthousiaster te worden. Nadat ze hem ook nog hadden voorzien van een felrode vlinderstrik kwamen de complimenten van de wethouder duidelijk over.

Leedvermaak om collega-wethouders

Verschuren verklaarde trots te zijn op de manier waarop sociale zaken in zijn stad functioneert. De doelstelling om het aantal uitkeringsgerechtigden omlaag te brengen is ruimschoots gehaald. Volgens de jongste cijfers zijn er nu net iets meer dan 7900 Groningers die een uitkering krijgen. En dat waren er in dertig jaar niet zo weinig.

En dat is volgens de wethouder zeker niet het gevolg van mensen uit de uitkering pesten, maar van inzet en creativiteit om mensen weer aan de slag te helpen. Ook andere projecten zoals bijvoorbeeld de armoede-aanpak en de uitvoering van de pardonregeling werden door Verschuren geroemd.

En mede door de forse verlaging van de afhandelingstermijnen, blijkt het aantal klachten over SOZAWE ook nog eens behoorlijk te zijn afgenomen.

Verschuren leest dan ook met enig leedvermaak berichten over wethouders in andere gemeenten die zich moeten verdedigen omdat zaken daar minder goed lopen.

Maar de eer komt natuurlijk de medewerkers van SOZAWE toe en daarom kregen acht willekeurige collega’s een rozet opgespeld. Volgens De Voorzitters is er in Groningen geen hogere eer te behalen, daarmee verwijzend naar de paardenrozetten op Bommen Berend. Ook Eddy Färber, werkzaam bij de servicedesk van het Werkplein aan de Zaagmuldersweg, kreeg voor al zijn collega’s zo’n rozet. Terecht, vindt hij zelf. De samenvoeging van DOK en Werkplein was een grote klus in het afgelopen jaar. Maar nog elke dag blijkt hoeveel voordelen dat voor de klanten biedt. Eddy werkt al bijna dertig jaar bij SOZAWE en heeft dus veel zien veranderen. Dat klanten terecht kunnen bij één loket ziet hij als een grote verbetering. En dat de klanten dat ook vinden blijkt wel, want de servicedesk aan de Zaagmuldersweg is in het klanttevredenheidsonderzoek van de gemeente ook nog eens uitgeroepen tot beste balie van het eerste kwartaal van 2008. Eddy zal zijn rozet dan ook symbolisch aan al zijn collega’s doorgeven.

Categorieën: Opdrachtgevers