De zorg in de toekomst – waar heb ik recht op?

Wat gaat er veranderen ? Houd ik nog wel mijn thuishulp? En als ik nou echt krakkemikkig word, kan ik dan nog ergens goed wonen?
Allemaal vragen waarop u nog geen antwoord weet.
De samenwerkende ouderenorganisaties in Groningen, ANBO, KBO en PCOB, ook wel het SOOG genoemd, organiseren twee voorlichtingsmiddagen over de nieuwe maatschappelijke ondersteuning. Onder leiding van De Voorzitters

Diny van der Sluijs zal op beide middagen vertellen wat de Wmo inhoudt.
Ros Oosterhout van de gemeente Groningen zal ingaan op de concrete toepassing van de wet in Groningen.

Na de pauze is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
De middagen zijn bestemd voor iedereen, ook voor mensen die geen lid zijn van een ouderenbond.

Categorieën: Nieuws